Різдвяне привітання від Президентства Київського Українського храму

Різдвяне привітання від Президентства Київського Українського храму

Цієї особливої пори року ми радіємо народженню нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який проголосив стародавньому пророку Нефію у ніч перед своїм народженням: 'Підійми свою голову і будь у доброму гуморі; бо ось, час уже поруч, і цієї ночі буде дано ознаку, а назавтра Я прийду у світ, щоб показати світові, що Я здійсню все те, що Я уклав у вуста Моїх святих пророків'. (3 Неф. 1:13).

Ми свідчимо про Його народження, Його життя і його воскресіння, що через Нього і через послушність Його закону все людство може бути спасенним. Ми бажаємо вам щасливого Різдва, наповненого надією, миром та любов’ю. Нехай Його щедрі благословення перебувають з вами та вашими сім’ями.

Щиро ваші, 
Президентство Київського Українського храму

Untitled-1.jpg

В это особенное время года мы радуемся рождению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который провозгласил древнему пророку Нефию в ночь перед Своим рождением: «Подними голову свою и ободрись; ибо вот, настало время, и в эту ночь будет дано знамение, а на другой день Я прихожу в мир, дабы показать миру, что Я исполню всё, что по воле Моей изречено устами Моих святых пророков». (3 Неф. 1:13).

В это особенное время года мы радуемся рождению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа

Мы свидетельствуем о Его рождении, Его жизни и Его воскресении, что через Него и через повиновение Его закону всё человечество может быть спасено. Мы желаем вам счастливого Рождества, наполненного надеждой, миром и любовью. Пусть Его щедрые благословения пребудут с вами и вашими семьями.

Искренне ваши,
Президентство Киевского Украинского храма

Untitled-1.jpg

At this special time of year, we rejoice in the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ, who declared to the ancient prophet, Nephi, the night before His birth, 'Lift up your head and be of good cheer; for behold, the time is at hand, and on this night shall the sign be given, and on the morrow come I into the world, to show unto the world that I will fulfil all that which I have caused to be spoken by the mouth of my holy prophets.' (3 Nephi 1:13)

At this special time of year, we rejoice in the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ

We testify of His birth, His life, and His resurrection, that through Him and by obedience to His law, all mankind may be saved.  We wish you a most joyous Christmas season, filled with hope, peace, and love.  May His richest blessings attend you and yours.

Sincerely,
The Kyiv Ukraine Temple Presidency