Праця може приносити радість

Праця може приносити радість

Запитайте у вашої сім’ї:

  • Чи може хтось із вас згадати четверту з Десяти заповідей? (Див. Вихід 20:8–11. Якщо ніхто її не згадає, прочитайте цей уривок разом).
  • Чого стосується ця заповідь?

Зверніть увагу, що хоча ця заповідь стосується дотримання у святості Суботнього дня, у Вихід 20:9 також сказано: “Шість день працюй і роби всю працю свою”.

Господь сказав: “Ледар не матиме місця в Церкві, якщо він не покається і не виправить свої шляхи” (УЗ 75:29). Він також заповідав: “Не будь лінивим; бо той, хто лінується, не їстиме хліба і не носитиме одяг трудівника” (УЗ 42:42).

Запитайте:

  • Чому, на вашу думку, наш Небесний Батько, Який так сильно нас любить, дав нам заповідь працювати? Чому Він не міг просто дати нам усе необхідне?

Прочитайте наступні слова єпископа Х. Девіда Бертона:

“Дехто помилково вважає, що найвища мета життя — це досягти стану, в якому нам більше не треба працювати. … Праця — не лише економічна необхідність — це духовна необхідність” (Єпископ Х. Девід Бертон, “Благословення праці”, Ліягона, груд. 2009).

Запитайте у вашої сім’ї:

  • Як праця може благословити нас духовно?

Наступні цитати можуть допомогти вам знайти відповіді на це запитання:

“Праця … допомагає нам залишатися смиренними і нагадує, яким чином усі наші благословення приходять до нас від нашого Небесного Батька. … Якщо ми рано в нашому житті навчимося працювати, ми будемо кращими особами, кращими членами сімей, кращими сусідами і кращими учнями Ісуса Христа, Який Сам навчався працювати теслею … Якщо ми навчимося працювати зараз, ми будемо щасливішими не лише у цьому світі, але і в наступному, оскільки робота — це один із способів виявити нашу любов до ближніх” (Elder Neal A. Maxwell, “Friend to Friend: Gospel of Work”, Liahona, June 1975).

“Праця, чесна і продуктивна, приносить задоволення і дає відчуття самоповаги” (Єпископ Х. Девід Бертон, “Благословення праці”, Ліягона, груд. 2009).

“Піонери розуміли, що, роблячи щось важке, вони загартовували і зміцнювали тіло, розум і дух, розширювали розуміння своєї божественної природи та поглиблювали своє співчуття до інших людей. Ця звичка зміцнила їхні душі й була благословенням ще довгі роки після того, як закінчився перехід через рівнини і гори” (Президент Дітер Ф. Ухтдорф, “Все гаразд”, Ліягона, лип. 2015).

“Праця — це диво, завдяки якому проявляється талант і здійснюються мрії” (President Gordon B. Hinckley, Church News, Oct. 21, 1995, 4).

Запитайте у вашої сім’ї:

  • Чи буває у вас відчуття, що вам не хочеться працювати, хоча ви і знате, що це заповідь і благословення?
  • Чи можете ви згадати якусь ситуацію, коли ви, або хтось знайомий вам, працювали з великим бажанням і радістю? Що надихало і мотивувало вас (або їх)?
  • Що ще може мотивувати нас працювати з радістю?
  • Чому наше ставлення до праці важливе?
  • Як наше ставлення до праці впливає на те, як ми працюємо?

Завершіть урок такими словами Президента Девіда О. Мак-Кея:

“Давайте усвідомимо, що привілей працювати — дар, сила працювати — благословення, любов до праці — успіх” (quoted by Franklin D. Richards, “The Gospel of Work”, Improvement Era, Dec. 1969, р. 101).


Пригощення: Банановий спліт

Половина банана на одну людину, розрізаного посередині. Подавати у мисці з морозивом. Зверху можна додати шоколадний соус, карамельний соус, свіжі полуниці, збиті вершки і подрібнені горіхи.

Пригощення